Category: Chutney Recipes

Onion Tomato Chutney Recipe 15

Onion Tomato Chutney Recipe

Ingredients for Onion Tomato Chutney – आवश्यक सामग्री . प्याज़ टमाटर कि चटनी प्याज़ – 2 (बड़ा ) Onion – 2 (big size) टमाटर – 1 Tomato लाल मिर्च – 5 Red chillies लसुन...