Tagged: Capsicum Papad Katori Chaat Recipe in Hindi

Papad Katori Chaat Recipe 3

Capsicum Papad Katori Chaat Recipe

Ingredients for Capsicum Papad Katori Chaat Recipe in Hindi पापड़ – 5 -6 (Papad) लाल शिमला मिर्च – 1 (Red capsicum) बेबी कॉर्न – 10 (Baby corn) येल्लोऊ शिमला मिर्च – 1 (Yellow capsicum)...