Tagged: Indian receipies

Amrud Ki Chutney Recipe 0

Amrud Ki Chutney Recipe

Ingredients for Amrud ki Chutney – आवश्यक सामग्री . अमरुद – 4 (Guava) हरी मिर्च – 10 (Green chilli) राय – 1 T spoon (Mustard seed) जीरा – आधा छोटा चम्मच (Cumin seeds) मेथी...