Tagged: Onion Pakoda Recipe in Hindi

onion pakora food 4

Onion Pakoda Recipe

Ingredients for Onion Pakoda – आवश्यक सामग्री प्याज़ – 2 (बड़ा ) (Onion – 2 (big size) ) स्प्रिंग अनियन -1 कप (Spring Onion Chopped 1 Cup) बेसन – 2 कप (Gram flour 2...