Tagged: Onion

Onion Chutney Recipe 0

Onion Chutney Recipe

Ingredients for onion chutney – आवश्यक सामग्री. लाल मिर्च – 4 (Red chilli) प्याज़ – 3 (Onions) अदरक – आधा इंच का टुकड़ा (Ginger – ½ inch piece) लहसुन – 3 कालिया (Garlic cloves...

Onion Tomato Chutney Recipe 15

Onion Tomato Chutney Recipe

Ingredients for Onion Tomato Chutney – आवश्यक सामग्री . प्याज़ टमाटर कि चटनी प्याज़ – 2 (बड़ा ) Onion – 2 (big size) टमाटर – 1 Tomato लाल मिर्च – 5 Red chillies लसुन...