Tagged: Recipe of Cabbage Pakoda In Hindi

Cabbage Pakoda Recipe 0

Cabbage Pakoda Recipe

Ingredients for Cabbage Pakoda Recipe in Hindi पत्ता गोबी – 1 कप (बारीक़ कटा हुआ)(Cabbage 1 cup) प्याज़ – 2 (Onion) अदरक लहसुन का पेस्ट – 1 T spoon (Ginger garlic paste) बेसन –...